BIELANKI

Przy naszej parafii działa wspólnota bielanek.
Bielanki to Dziewczęca Służba Maryjna. Patronką i wzorem do naśladowania dla
dziewczynek jest Maryja Niepokalana. Z uwagi na charakter naszej parafii, która jest
Sanktuarium Św. Faustyny szczególną przewodniczką na drodze wiary jest dla bielanek św.
S. Faustyna Kowalska. Dlatego świętem bielanek jest zarówno 5 października (Uroczystość
św. Faustyny), jak i 8 grudnia (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP).
Bielanki służą poprzez czynne uczestnictwo w Nabożeństwach, głównie przynoszenie darów
eucharystycznych do ołtarza podczas Mszy św. niedzielnej (g. 11.00) i świątecznych. Mogą
również czytać czytania, modlitwę wiernych, śpiewać psalm czy recytować modlitwy. W procesjach eucharystycznych, zwł. w Uroczystość Bożego Ciała sypią kwiatki przed
Najświętszym Sakramentem. Poza tym biorą aktywny udział w życiu parafii, np. pomagają w
dekorowaniu kościoła, przygotowują przedstawienia, organizują z rodzicami kiermasze
świąteczne, itp.
Formacja bielanek to przede wszystkim codzienna modlitwa. Dziewczynki są zobowiązane
odmówić dziesiątek Różańca każdego dnia. Rozwijają też Nabożeństwo do św. Faustyny.
Spotkania formacyjne odbywają się co 2 tygodnie w niedzielę o godz. 16.00 Dodatkowo
poprzez różne wyjścia i wyjazdy ubogacają swoją wiedzę religijną i integrują się jako
wspólnota.
Strojem naszych bielanek podczas Nabożeństw jest błękitna pelerynka z symbolem maryjnym
oraz plakietka z wizerunkiem św. Siostry Faustyny.
Opiekunką bielanek jest s. M. Berenike ZMBM
Zapraszamy chętne dziewczynki do grona bielanek.