LITURGICZNA GRUPA ŚWIECKICH

Najbliższe spotkanie odbędzie się 21 stycznia w piątek po Mszy św. wieczornej, w Sali św. Brata Alberta.

 

Liturgiczna Grupa Świeckich powstała w celu zgromadzenia w niej osób świeckich, które chcą aktywnie uczestniczyć w Eucharystii poprzez odczytywanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych czy wykonywanie psalmów responsoryjnych.