Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Księdza Wojciecha Czarnowskiego

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Księdza Wojciecha Czarnowskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii.

Z Bólem serca przychodzi nam żegnać Księdza Wojciecha. Człowieka wielkiego serca. Zawsze serdecznego, pełnego humoru. Będziemy pamiętać Jego spokojną i uśmiechniętą twarz, dobroć i wewnętrzny spokój. Ksiądz Wojciech pozostanie w naszych sercach i myślach, jako osoba szczerze kochająca Boga, ludzi i życie.

W odbudowę naszej świątyni włożył wiele wysiłku i serca. Księże Wojciechu patrząc na nią zawsze będziemy myśleć o Tobie – bo dzięki Tobie i Twojej determinacji została podniesiona z ruin.

15 dnia każdego miesiąca w naszym Sanktuarium odprawiana jest Msza św. za wstawiennictwem św. Faustyny. Ksiądz Wojciech, gdy tylko mógł, przyjeżdżał w te dni na Żytnią. Ostatnia Msza św. którą koncelebrował w naszym Sanktuarium, została odprawiona w sobotę 27 lipca, specjalnie dla pielgrzymów wyruszających do Ostrówka, Domu św. Faustyny. 
Prosimy teraz Świętą Faustynę patronkę naszego Sanktuarium, o wstawiennictwo u Najwyższego Boga za duszę Księdza Wojciecha. Niech wyjedna Mu wieczne zbawienie.

Żadne słowa nie wyrażą naszego smutku. Łączymy się w bólu i żalu z najbliższymi Śp. Księdza Wojciecha.

Polecajmy Go wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
Niech spoczywa w pokoju!