Koronawirus w Ośrodku dla bezdomnych „Tylko”

W związku z doniesieniami medialnymi związanymi z wystąpieniem zakażenia koronawirusem w ośrodku dla bezdomnych, prowadzonym przez Caritas AW, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kościoła, informujemy, że nie zostaliśmy powiadomieni oficjalnie o zaistniałej sytuacji. Co uważamy za wielce nieodpowiedzialne. W związku z tym prosimy osoby nawiedzające naszą świątynię w ciągu dnia podczas adoracji, czy to uczestniczących w Mszach św. o ostrożność, noszenie bezwzględne maseczek i dezynfekcję rąk. Zalecamy przyjmowanie komunii św. na rękę. Kapłan nie może odmówić udzielenia komunii św. do ust, pamiętajmy jednak, że robimy to na własną odpowiedzialność.
Abyśmy mogli reagować prosimy o przekazywanie nam informacji o wszelkich incydentach naruszających Państwa bezpieczeństwo zarówno na dziedzińcu jak i w kościele. Najlepiej drogą elektroniczną.