ALLELUJA! Chrystus zmartwychwstał!

Siostra Faustyna w Wielki Czwartek zapisała w Dzienniczku: „Od dziś aż do rezurekcji nie będziesz odczuwać obecności Mojej, ale dusza twoja będzie napełniona tęsknotą wielką – i natychmiast tęsknota wielka zalała duszę moją”.
I oto dziś, w Niedzielę Zmartwychwstania, tęsknota za oglądaniem Jezusa w chwale Zmartwychwstania spełnia się. Po wielkopostnym oczekiwaniu oglądamy Jezusa Chwalebnego. Jest to…