Początek Wielkiego Postu

W tym tygodniu rozpoczyna się Wielki Post.
Nasz parafialny chór zaprasza wszystkich w czwartek na czuwanie wprowadzające w okres Wielkiego Postu. Będziemy prosić, by był czasem naszej duchowej przemiany i życiowej odnowy.

Natomiast dzień wcześniej, w środę, 22 lutego, przypada Środa Popielcowa.
Tego dnia Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz.: 7.00, 9.30, 17.00 i 18.00.
Na zakończenie Mszy św. o godz. 18.00 poświęcenie róż, modlitwa za wstawiennictwem św. Rity.
W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły.

W niedzielę, 19 lutego, o godzinie 18:00 w Sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej 1, w Warszawie, zostanie odprawiona Msza św. za duszę poległego 25 listopada na Ukrainie śp. Daniela Sztybera. 

Po Mszy św. jak w każdą niedzielę, odmówimy modlitwę za pokój na Ukrainie. Po jej zakończeniu odbędzie się koncert, w którym wystąpi Antonina Lisohorska – sopranistka Opery Narodowej we Lwowie, a akompaniować jej bedzie pianistka polskiego pochodzenia Wiktoria Kuc. W koncercie wystąpi także, Łukasz Skrobek – baryton, a akompaniować mu będzie Marcin Mazurek pianista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

W programie koncertu m.in.: Gaude Mater, J.S.Bach Aria „Bist du bei mir”, P. Mascagni „Ave Maria”, Jerzy Michotek „Wierne Madonny”, W. Kwasnewskyj „Modlitwa”, M. Skorym „Melodia”

 Daniel Sztyber to polski ochotnik, który zginął w trakcie walk na Ukrainie.
Na Ukrainę wyjechał, aby walczyć nie tylko za wolność naszych wschodnich sąsiadów, ale także, by wroga nie dopuścić do Polski. Walczył, ze znakiem Polski Walczącej na piersiach, w elitarnej jednostce specjalnej Ochotniczego Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Poległ 25 listopada 2022 r. od eksplozji miny pułapki w siole Nowoseliwskie pod Ługańskiem, w trakcie akcji rozpoznawczej. 
Pochodził z rodziny Powstańców Warszawskich. Wspaniały człowiek o nieskazitelnej opinii, absolwent trzech fakultetów wyższych uczelni, wybitny inżynier. Pracował w Radzie Fundacji Armii Krajowej w Warszawie, wspierając kombatantów, był członkiem Bractwa Kurkowego, ratownikiem medycznym, płetwonurkiem, spadochroniarzem, alpinistą, instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego. Prawie 20 lat współpracował z ppłk. Krzysztofem Przepiórką, współtwórcą GROM, który nauczył go strzelania i taktyki.
Daniel zginął mając 35 lat. Całe życie było przed nim. Żegnany jak Bohater spoczął na warszawskich Powązkach.