TAJEMNICE RÓŻAŃCA – koncert papiesko-maryjny w wykonaniu Warszawskiego Chóru im. św. Jana Pawła II

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie.

W niedzielę 29 października w Sanktuarium św. Faustyny w Warszawie, przy ul. Żytniej 1, o godz. 19:00 odbędzie się koncert w wykonaniu Warszawskiego Chóru im. św. Jana Pawła II działającego przy Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela w Warszawie. Dyrygentką Chóru jest Zofia Borkowska.

Koncert zatytułowany „Tajemnice Różańca” poświęcony będzie tematyce papiesko-maryjnej. W tym roku bowiem, w miesiącu październiku, obchodziliśmy 45. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, który od najmłodszych lat miał niezwykłe nabożeństwo do Matki Bożej. „Totus Tuus, Maryjo! Cały Twój!” to hasło towarzyszyło św. Janowi Pawłowi II przez całe życie. Miesiąc październik to także miesiąc poświęcony Maryi i przepięknej modlitwie różańcowej. Wszystko to Chór połączył w jedną całość. Koncert i pieśni, które usłyszymy, przeprowadzą nas przez Tajemnice Różańca Świętego.

Koncert objął patronatem honorowym ks. Rafał Markowski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, a patronem medialnym zostało Radio Warszawa

Duszpasterzem Chóru jest ks. prałat Bogdan Bartołd. Chór funkcjonuje od 2014 r., choć jego korzenie sięgają dnia śmierci Papieża Jana Pawła II w 2005 r. Zespół gromadzi pasjonatów chóralistyki, z którymi współpracuje profesjonalna kadra instruktorska. Około 30-osobowy chór ma w swoim repertuarze zarówno utwory a cappella, jak i duże dzieła wokalno-instrumentalne, np. „Requiem” W. A. Mozarta i „Mesjasz” G. F. Händla. Wykonuje muzykę dawną, ale propaguje też dokonania kompozytorskie twórców współczesnych, takie jak „Pasja wg św. Jana” Arvo Pärta czy Oratorium „Czternaście Encyklik” Stanisława Szczycińskiego. Przy doborze repertuaru szczególnie uwzględniany jest duchowy wymiar prezentowanych utworów. Chór aktywnie uczestniczy w życiu liturgicznym Kościoła, włączając się w śpiew podczas Mszy Świętych oraz przygotowując specjalne koncerty na poszczególne okresy roku liturgicznego. Zespół koncertuje w Warszawie oraz innych polskich miastach. Współpracuje z uznanymi kompozytorami, orkiestrami i dyrygentami.
Wielkim marzeniem Chóru było zaśpiewanie w miejscu gdzie spoczywa św. Jan Paweł II, spełniło się ono we wrześniu 2022 r. Chór na zaproszenie Fundacji Jana Pawła II zaśpiewał w Bazylice św. Pankracego podczas koncertu zorganizowanego z okazji 40. rocznicy powstania Fundacji. Chórowi towarzyszyła wówczas Orkiestra Filharmonii Rzymskiej. W czasie kilkudniowego pobytu w Rzymie Chór zaśpiewał także podczas Mszy św. w Bazylice św. Jana na Lateranie oraz w tym miejscu wymarzonym – Bazylice św. Piotra na Watykanie – tuż przy grobie swojego Patrona.
Z wcześniejszych wydarzeń, które z pewnością również pozostaną na długo w pamięci każdego chórzysty wymienić należy m.in. udział Chóru:

  • w Oratorium ku czci św. Stanisława Papczyńskiego „Omnia in Caritate” z okazji jubileuszu 350. rocznicy założenia Zgromadzenia Księży Marianów,
  • na Jasnej Górze w rocznicę śmierci bł. Stefana kard. Wyszyńskiego w koncercie oratoryjnym „Magnificat de Claromontana” – utwórze skomponowanym przez Tadeusza Melona jako wotum za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia,
  • w uroczystej Mszy św. podczas której w Mauzoleum złożono szczątki trzech Prezydentów RP na uchodźctwie,
  • w koncercie w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie z okazji 35. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście,
  • w dorocznym spotkaniu Prezydenta RP z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
  • w uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej Stefana kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej,
  • w koncercie oratoryjnym „Matka z Czerwińskiego Wzgórza” w Ogrodach Salezjańskich w Czerwińsku,
  • w Drodze Krzyżowej podczas dnia skupienia zorganizowanego przez Equipes Notre-Dame w Polsce
  • we Mszy św. i koncercie dziękczynnym z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą.